Frontgewichten / Overrijdbeveiliging

De frontgewichten hebben een moderne en compacte vormgeving en zijn dusdanig vormgegeven dat de standaard verlichting van de trekker zo min mogeiljk wordt belemmerd.