299-merken_joskin_verspreidingswerktuigen.jpg

Verspreidingswerktuigen

Verhoog de efficiëntie van uw mest!
Het Joskin programma "Verspreidingswerktuigen" biedt een oplossing aan voor de bemesting in weiden (met schijven, sleep- of sleufkouters), bouwlanden (met vaste of flexibele tanden en met schijven) of met bomen (sleepslang-, multispatbomen). De werkbreedten variëren, naargelang het model, van 2,80 meter tot 36 meter.